Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa Instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”

Przetarg ustny
30 grudnia 2022
Przetarg ustny II
3 lutego 2023
Przetarg ustny
30 grudnia 2022
Przetarg ustny II
3 lutego 2023

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa Instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”