Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn.: “Budowa magazynu czasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych (Miejski Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) w Opolu – II etap”