Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania: Roboty budowlane – rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu