Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: – Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś – Etap I