PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM Z ZESPOŁEM SANITARNYM NA TARGOWISKU PRZY UL. TARGOWEJ 9 W OPOLU DZ.NR 9/67, 9/68, 9/69, 9/93 KM.53 OBRĘB OPOLE.

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 powstałych w wyniku rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych
28 grudnia 2020
Ochrona osób i mienia na obiektach i terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. oraz organizowanych imprez
31 maja 2021

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM Z ZESPOŁEM SANITARNYM NA TARGOWISKU PRZY UL. TARGOWEJ 9 W OPOLU DZ.NR 9/67, 9/68, 9/69, 9/93 KM.53 OBRĘB OPOLE.

PN/17/ORG/2020

Kontakt