Rekultywacja I kwatery składowiska odpadów komunalnych w Opolu – etap II , część A