Roboty budowlane – doszczelnienie w podłoże w rejonie wału przeciwpowodziowego chroniącego składowisko odpadów przy ul. Podmiejskiej w Opolu