Roboty budowlane – doszczelnienie w podłoże w rejonie wału przeciwpowodziowego chroniącego składowisko odpadów przy ul. Podmiejskiej w Opolu

Dostawa zamiatarki drogowej wraz z usługami serwisowymi
12 września 2019
Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego na potrzeby Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu
12 września 2019

Roboty budowlane – doszczelnienie w podłoże w rejonie wału przeciwpowodziowego chroniącego składowisko odpadów przy ul. Podmiejskiej w Opolu

Kontakt