Roboty budowlane – rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu