Rozbudowa pompowni odcieków z kwatery nr I oraz kwatery nr II w ZZO przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu