Sporządzenie kompletnej dokumentacji technicznej integracji systemów zarządzania budynkiem dla obiektu stadionu miejskiego w Opolu

„Ochrona osób i mienia na obiektach i terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. oraz organizowanych imprez”
3 czerwca 2022
Dostawa przyczepy hakowej kontenerowej pod kontenery KP5 – KP7
21 lipca 2022

Sporządzenie kompletnej dokumentacji technicznej integracji systemów zarządzania budynkiem dla obiektu stadionu miejskiego w Opolu

PN/15/ORG/2022

Kontakt