Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. – ZADANIE A+B

Remont zespołu kogeneracyjnego po 27 tys. godzin pracy wraz z usługą serwisowania przez następne 24 tyś. godziny pracy lub okres 3 lat
12 września 2019
Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Opolu
12 września 2019

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. – ZADANIE A+B

Kontakt