Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. – ZADANIE A+B