Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenia mienia Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu – Zadanie A+B