Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów znajdujących się w posiadaniu Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. – ZADANIE C

Dostawa koparko-ładowarki oraz wykonywanie usług serwisowych
12 września 2019
Przebudowa szatni budynku C
12 września 2019