„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów znajdujących się w posiadaniu Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. – ZADANIE C”

Doposażenie systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Opolu i wykonywanie obsługi serwisowej
24 stycznia 2020
Ochrona osób i mienia na obiektach i terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. oraz organizowanych imprez
7 maja 2020

„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów znajdujących się w posiadaniu Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. – ZADANIE C”

Kontakt