Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów znajdujących się w posiadaniu Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. – ZADANIE C

Ochrona osób i mienia na obiektach i terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
10 września 2019
Dostawa samochodu ciężarowego o dmc 18 ton do selektywnej zbiórki odpadów, wyposażonego w urządzenie hakowe i żuraw hydrauliczny
11 września 2019

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów znajdujących się w posiadaniu Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. – ZADANIE C

Kontakt