Świadczenie usług podwykonawstwa w zakresie usuwania pojazdów z dróg zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Opola oraz ich wydawanie