Udzielenie kredytu do kwoty 14 500 000,00 PLN przeznaczonego na częściowe finansowanie nakładów na realizację zadania inwestycyjnego