Usługa drukowania ulotek oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego, na potrzeby promocji projektu „Kompleksowa rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu jako element Regionalnego ZZO