Usługa drukowania ulotek oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego, na potrzeby promocji projektu „Kompleksowa rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu jako element Regionalnego ZZO

Zaprojektowanie i budowa sieci studni odgazowania poziomego w ramach rozbudowy instalacji odzysku gazu wysypiskowego na eksploatowanej części II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu
12 września 2019
Ochrona osób i mienia na obiektach Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
12 września 2019

Usługa drukowania ulotek oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego, na potrzeby promocji projektu „Kompleksowa rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu jako element Regionalnego ZZO

Kontakt