Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych w wyniku rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych