Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych w wyniku rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych

Dostawa wraz z usługami serwisowymi samochodów ciężarowych – wywrotek o dmc 3,5 Mg
1 marca 2022
Dostawa samojezdnych urządzeń koszących
14 marca 2022

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych w wyniku rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych

PN/7/ORG/2022

Kontakt