Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 powstałych w wyniku rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych