Utwardzenie placu na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu