Wycinka drzew i krzewów – Etap I rozbudowy cmentarza komunalnego Opole-Półwieś – część południowa