Wykonanie audytu infrastruktury informatycznej oraz zaprojektowanie rozwiązania w zakresie centralizacji zasobów informatycznych Zakładu Komunalnego

Świadczenie usług podwykonawstwa w zakresie usuwania pojazdów z dróg zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Opola oraz ich wydawanie
22 grudnia 2022
Przetarg ustny
30 grudnia 2022

Wykonanie audytu infrastruktury informatycznej oraz zaprojektowanie rozwiązania w zakresie centralizacji zasobów informatycznych Zakładu Komunalnego

Kontakt