Wykonanie audytu infrastruktury informatycznej oraz zaprojektowanie rozwiązania w zakresie centralizacji zasobów informatycznych Zakładu Komunalnego