„Wykonanie boksów z bloków betonowych wielkowymiarowych w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69”