Wykonanie przyłączy wodociągowych istniejącej instalacji hydrantowej II kwatery w ZZO przy ul. Podmiejskiej w Opolu.