„Zaprojektowanie i budowa pionowych, biogazowych studni odgazowujących w ramach przebudowy instalacji odzysku gazu wysypiskowego na rekultywowanej części I i II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów