„Zaprojektowanie i budowa pionowych, biogazowych studni odgazowujących w ramach przebudowy instalacji odzysku gazu wysypiskowego na rekultywowanej części I i II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów

Roboty budowlane – rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu
11 września 2019
Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn.: “Budowa magazynu czasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych (Miejski Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) w Opolu – II etap”
11 września 2019

„Zaprojektowanie i budowa pionowych, biogazowych studni odgazowujących w ramach przebudowy instalacji odzysku gazu wysypiskowego na rekultywowanej części I i II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów

Kontakt