ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji realizowanego projektu pn.: “Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś – I etap”