Na terenie Centrum Zagospodarowania Odpadów w ramach PSZOK-u przy ul. Podmiejskiej znajduje się specjalna i wyjątkowa ścieżka edukacyjna, a głównym założeniem jej powstania jest uświadamianie społeczeństwu konieczności dbania o środowisko z naciskiem na selektywną zbiórkę odpadów i tym samym osiągnięcie większego udziału odpadów przeznaczonych do ponownego przetworzenia. W przystępny sposób „przewodnik” przy użyciu specjalnie opracowanych i zainstalowanych tablic i wiaty edukacyjnej, magnetycznych stołów oraz gier (Labirynt Wiedzy, Światowid, Ekologiczne Koło Wiedzy) przekazuje uczestnikom ekologicznej „wycieczki” między innymi:

  • jak poprawnie segregować odpady i dlaczego jest to takie ważne
  • co dzieje się ze śmieciami po tym jak zabierze je śmieciarka
  • jak odpadom dać drugie życie
  • jak oszczędzać energię i ograniczać zanieczyszczenie powietrza
  • jak z odpadów powstaje prąd
  • jak efektywnie kupować i zmniejszać ilość śmieci
W celu ustalenia terminu i zasad organizacji zajęć prosimy o kontakt telefoniczny (77 456 25 69 wew. 22) lub mailowy (waga@zaklad-komunalny.pl).

Ścieżka edukacyjna, filmy edukacyjne, upominki i ulotki oraz prowadzenie zajęć realizowane są w ramach projektu partnerskiego pn. Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.