Płać za parkowanie przez swój telefon.

Usługa mobiParking, działająca w ramach systemu płatności mobilnych SkyCash, pozwala na dokonywanie płatności za postój w Strefie Płatnego Parkowania przy użyciu telefonu komórkowego. Opłaty rozliczane są za rzeczywisty czas parkowania z uwzględnieniem opłaty minimalnej (patrz poniżej).

SkyCash mobiParking działa na zasadzie usługi prepaid (przedpłaconej) – aby skorzystać z możliwości parkowania pojazdu, należy posiadać środki pieniężne ulokowane na koncie. Zupełnie tak, jak w telefonie na kartę.

Korzystając ze SkyCash:

 • płacisz za realny czas parkowania
 • nie musisz szukać parkometru
 • nie potrzebujesz drobnych
 • parkujesz bezstresowo – ewentualnego przedłużenia parkowania dokonujesz zdalnie, za pomocą z telefonu
 • w każdej możesz sprawdzić, ile czasu Twój pojazd stoi zaparkowany

Jak korzystać ze SkyCash? To bardzo proste.

Po pierwsze oznacz swój pojazd. Dzięki temu kontrolerzy będą wiedzieli, że płacisz za parkowanie telefonem.

Aby to zrobić, pobierz naklejkę w Biurze Administracji Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Kołłątaja 14/2 w Opolu i naklej ją w prawym dolnym rogu przedniej szyby. Jeśli nie po drodze Ci aktualnie doBiura Administracji SPP wystarczy, że na zwykłej kartce napiszesz „mobiParking” i położysz ją w widocznym miejscu za przednią szybą. Możesz też pobrać identyfikator tutaj i wydrukować na zwykłej drukarce. Podobnie jak wyżej, wystarczy, że umieścisz go za przednią szybą.

Za parkowanie możesz płacić aż na 3 sposoby, za pośrednictwem:

 • wygodnej aplikacji mobilnej
 • komend SMS
 • krótkich kodów

PARKOWANIE ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ

Żeby korzystać z tego sposobu płatności, należy zainstalować w telefonie aplikację SkyCash. Rozwiązanie jest darmowe i daje dostęp do całego szeregu dodatkowych usług, jak kupowanie biletów komunikacji miejskiej i kolejowych czy wypłacanie gotówki z bankomatu.

1. Pobierz aplikację:

Google Play (system Android)
App Store (system iOS)
Windows Phone Store (system Windows Phone)

2. Uruchom aplikację i załóż konto, postępując zgodnie z wyświetlaną instrukcją.

3. Zasil konto (więcej na ten temat tutaj: http://skycash.com/mobiparking.html#/box-4).

4. Rozpocznij parkowanie.

Wejdź do zakładki mobiParking i wybierz jedną z dostępnych metod naliczania opłaty:

 • Start – Stop, z możliwością zatrzymania naliczania opłaty w dowolnie wybranym momencie
 • na wskazany czas
 • za określoną kwotę

PARKOWANIE ZA POMOCĄ KOMEND SMS

Parkowanie za pomocą komend SMS odbywa się poprzez wysłanie wiadomości SMS o odpowiedniej treści.

REJESTRACJA KONTA PRYWATNEGO

Rejestracja w usłudze odbywa się poprzez wysłanie SMS-a o treści: A(spacja) pod numer 82002.

Użytkownik zwrotnie otrzymuje SMS z numerem rachunku do wpłaty, z którego w przyszłości będzie pobierana należność za parkowanie. W momencie, gdy środki zostaną zaksięgowane, system poinformuje o tym w wiadomości SMS. Czas księgowania wynosi do 2 dni roboczych. Istnieją szybsze metody doładowania za pośrednictwem strony internetowej SkyCash pod adresem: http://skycash.com/moj_skycash.html#/box-2

Poniżej lista wszystkich komend dla Strefy Płatnego Parkowania w Opolu.

Komenda Opis działania
A(spacja)
NumerRejestracyjny
Aktywowanie numeru rejestracyjnego pojazdu dla numeru komórkowego w usłudze mobiParking.
Jest to pierwsza komenda, jaką przesyła Użytkownik, dzięki której zostaje aktywowana usługa mobiParking.
Kolejnym krokiem jest zasilenie środków parkingowych, tj. wykonanie przelewu bankowego na rachunek podany w zwrotnym SMS.Aktywowanie kolejnego numeru pojazdu dla numeru komórkowego w usłudze mobiParking.
Jeżeli Użytkownik posiada już aktywny numer rejestracyjny pojazdu, wysłanie kolejnej wiadomości (z innym numerem pojazdu) spowoduje aktywowanie kolejnego numeru rejestracyjnego w usłudze mobiParking.
L Sprawdzenie aktywowanych numerów rejestracyjnych pojazdów dla danego numeru komórkowego.
L (lub) Lista – umożliwia nam sprawdzenie, jakie numery rejestracyjne są aktywowane.
SALDO Sprawdzenie stanu konta
Komunikat SALDO umożliwia sprawdzenie stanu aktualnych środków na koncie.
OPOA/B
(lub)
OPOA/B2
(lub)
OPOA/B3
itd.
Rozpoczęcie parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.
A/B – oznacza strefę, w której chcemy zaparkować pojazd, odpowiednio strefę A lub B. Po skrócie OPO należy wpisać tylko jedną z tych liter, np. OPOA.
1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych pojazdów.
Wysłanie komendy OPOB bez cyfry oznacza rozpoczęcie parkowania pierwszego samochodu z listy w strefie parkowania B.
Wysłanie OPOA2, OPOA3, itd. powoduje zaparkowanie odpowiednio drugiego, trzeciego lub kolejnego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) na liście pojazdów w usłudze mobiParking. W tym wypadku w strefie A.
Z**OPOA/B
(lub)
Z**OPOA/B1
(lub)
Z**OPOA/B2
itd.
Rozpoczęcie parkowania za kwotę w wybranej Strefie Płatnego Parkowania
Z** oznaczają kwotę wyrażoną w PLN, za którą ma być wykupione parkowanie.
A/B – oznacza strefę, w której chcemy zaparkować pojazd, odpowiednio strefę A lub B. Po skrócie OPO należy wpisać tylko jedną z tych liter, np. OPOA.
1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych pojazdów.
Przykładowo:
Wysłanie wiadomości SMS o treści Z10OPOB2 powoduje zaparkowanie odpowiednio drugiego pojazdu za kwotę 10 złotych, w strefie parkowania B.
Kwota podawana powinna być większa od kwoty minimalnej wynikającej z przepisów danej strefy. Jeśli przepisy strefy wymagają odpowiedniej.
AAAOPOA/B
(lub)
AAAOPOA/B2
(lub)
AAAOPOA/B3
itd.
Rozpoczęcie parkowania czasowego
Okres minimalny 15 minut, maksymalnie 600 minut. Dostępne okresy to wielokrotności 30 minut, tj. 30, 60, 90, 120 itd.
AAA – litery oznaczają czas (liczba minut), który chcemy zarezerwować na parkowanie.
OPO oznacza pierwsze trzy litery miasta, A/B nazwę strefy parkowania. Cyfry na końcu komendy odpowiadają kolejnym zarejestrowanym w usłudze pojazdom.
Przykładowo:
SMS o treści: 300OPOB2 – oznacza wykupienie 300 minut (5 godzin) czasu parkowania w Opolu, w strefie B, drugiego pojazdu na liście zarejestrowanych samochodów.
K
(lub)
K1
(lub)
K2
itd.
Zakończenie płatnego parkowania (nie dotyczy parkowania czasowego).
Komenda kończąca parkowanie pojazdu.
1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych pojazdów.
Wysłanie K powoduje zakończenie parkowania pierwszego pojazdu z listy .
Wysłanie K3 powoduje zakończenie parkowania trzeciego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) w usłudze mobiParking.
U1
(lub)
U2
itd.
Usunięcie numeru rejestracyjnego z listy pojazdów. Komenda powodująca usunięcie pojazdu (numeru rejestracyjnego) z usługi mobiParking.
1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych pojazdów.
Wysłanie U powoduje usunięcie pierwszego aktywowanego pojazd (numeru rejestracyjnego).
Wysłanie U3 powoduje usunięcie trzeciego aktywowanego pojazd (numeru rejestracyjnego).
 D  Informacje o ostatnim doładowaniu
PARKING
lub
FIRMA
lub
FLOTA
Zgłoszenie zainteresowania kontaktem ze strony SkyCash w celu założenia konta firmowego FLOTA
Po przesłaniu wiadomości SMS z tą komendą, w najbliższym możliwym terminie skontaktujemy się z Państwem w celu rozpoczęcia procedury aktywacyjnej usługi mobiParking dla firm lub grupy osób indywidualnych.
 INFO  Zamówienie linku do strony WAP, zawierającej spis wszystkich dostępnych komend

PARKOWANIE ZA POMOCĄ KRÓTKICH KODÓW LUB NUMERÓW SPECJALNYCH

REJESTRACJA:

Przed rozpoczęciem parkowania należy zarejestrować pojazd w usłudze za pomocą wiadomości SMS o treści: A(spacja) wysłanej pod numer 82002.

Obsługa konta, np. dodawanie kolejnych numerów rejestracyjnych, odbywa się za pomocą komend SMS opisanych powyżej.

Aby zacząć lub zakończyć parkowanie w Opolu za pomocą kodu, należy wpisać na klawiaturze telefonu odpowiedni ciąg znaków:

*159*771# Uruchamia/kończy parkowanie w strefie A pierwszego zarejestrowanego pojazdu
*159*772# Uruchamia/kończy parkowanie w strefie B pierwszego zarejestrowanego pojazdu
*159*771/772
*numer_samochodu#
Uruchamia/kończy parkowanie odpowiednio w strefie A lub B wybranego zarejestrowanego pojazdu
Przykładowo: *159*771*2# – parkowanie w strefie A pojazdu drugiego
*159*771/772
*numer_samochodu
*ilość_minut_parkowania#
Uruchamia/kończy parkowanie odpowiednio w strefie A lub B wybranego zarejestrowanego pojazdu, na określoną ilość minut (wielokrotności 30 minut)
Przykładowo: *159*771*2*60# – parkowanie w strefie A pojazdu drugiego na godzinę
*159# Menu tekstowe usługi mobiParking. Postępuj zgodnie z komendami tekstowymi wyświetlanymi na ekranie
223121500
lub
*71559
Menu głosowe usługi mobiParking
Postępuj zgodnie z usłyszanymi instrukcjami
223121501 Sprawdzenie listy pojazdów
223121502 Sprawdzenie stanu dostępnych środków
223121505 Rejestracja karty płatniczej MasterCard w systemie MasterCard Mobile.
Również doładowanie konta mobiParking z już zarejestrowanej karty MasterCard.

UWAGA: Usługa dostępna tylko dla klientów sieci Orange, Plus i Play.

Dla klientów pozostałych sieci (np. T-Mobile) krótkie kody nie są dostępne. Zamiast kodów udostępniany jest kanał IVR. Żeby skorzystać z tego sposobu płatności za parkowanie, należy wybrać odpowiedni numer:

Rozpoczęcie/zakończenie parkowania w strefie A:

Pojazd 1: 223121634, Pojazd 2: 223121635, Pojazd 3: 223121636,

Rozpoczęcie/zakończenie parkowania w strefie B:

Pojazd 1: 223121637, Pojazd 2: 223121638, Pojazd 3: 223121639

Niezależnie od wybranego sposobu, warto pamiętać o regularnym zasilaniu konta, żeby zawsze móc szybko włączyć parkowanie, bez spacerów do parkomatu i z powrotem.

USŁUGA PŁATNEGO PARKOWANIA DLA KLIENTÓW FLOTOWYCH (DLA FIRM)
Jeśli myślisz, że oszczędność czasu Twojej firmy dzięki otrzymaniu 1 noty księgowej za wszystkie parkowania to dobry pomysł, zapraszamy do kontaktu z doradcą biznesowym: biznes@skycash.com . Doradca udzieli wszelkich potrzebnych informacji i pomoże w założeniu konta.

Kontakt:
BOK@SkyCash.com
22 403 8020
22 403 8040
Infolinia: pn – pt od 9:00 do 17:00