Specjalista ds. gospodarki odpadami

zatrudni pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. gospodarki odpadami

Opis stanowiska

Do obowiązków pracownika należeć będzie w szczególności:

 • Bieżący monitoring prawnych aspektów w zakresie gospodarki odpadami oraz udział w analizach dot. projektowania, budowy i rozwoju instalacji do zagospodarowania odpadów
 • Opiniowanie technologii, koncepcji i projektów instalacji w zakresie zagospodarowania odpadów planowanych do realizacji na terenie zakładu
 • Zlecanie, nadzorowanie, odbiór i rozliczanie opracowań i projektów dotyczących inwestycji na terenie zakładu, w tym opracowywania projektów umów z Wykonawcami prac
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi działającymi w zakresie zagospodarowania odpadów, w tym firmami konsultingowymi
 • Zlecanie i weryfikacja programów funkcjonalno-użytkowych, koncepcji oraz studiów wykonalności i wniosków, w tym modeli finansowych o dofinansowanie inwestycji planowanych przez zakład w zakresie gospodarki odpadami
 • Zlecanie i nadzorowanie opracowania wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raportów i ich dokładna weryfikacja
 • Współudział w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione organy w zakresie gospodarki odpadami
 • Nadzór nad posiadanymi przez zakład pozwoleniami/zezwoleniami z zakresu gospodarki odpadami, monitorowanie konieczności wprowadzania zmian i uzyskiwania nowych decyzji
 • Przygotowywanie/weryfikacja merytoryczna wniosków o wydanie decyzji i zezwoleń dla spółki oraz ich nadzorowanie
 • Współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami
 • Opracowywanie założeń do planu finansowego zakładu w zakresie zagospodarowania odpadów, realizacja zadań w ramach Centrum Zagospodarowania Odpadów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska,  gospodarki odpadami lub o pokrewnym profilu
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z gospodarką odpadami, mile widziane doświadczenie w zakładzie produkcyjnym, w spółce komunalnej
 • bardzo dobra znajomość technologii przetwarzania odpadów komunalnych
 • bardzo dobra znajomość przepisów związanych z gospodarką odpadami
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel oraz Power Point)
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz zdolności analityczne
 • sumienność, umiejętność doskonałej organizacji pracy i wyznaczania priorytetów

Dodatkowym (ale nie niezbędnym) atutem będzie:

 • znajomość branży gospodarki odpadami;
 • znajomość i umiejętność posługiwania się systemem BDO;
 • znajomość katalogu odpadów.

Oferujemy:

 • przeszkolenie na stanowisku pracy oraz wsparcie merytoryczne w pierwszych tygodniach pracy;
 • system wynagrodzeń, uwarunkowany poszczególnym etapem rozwoju zawodowego, a także realną możliwość wpływu na jego wysokość;
 • pracę na samodzielnym stanowisku;
 • udział w bieżących projektach, możliwość wprowadzenia nowych pomysłów i rozwiązań;
 • pracę w przyjaznym, młodym zespole;
 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, docelowo na czas nieokreślony;
 • dodatkowe benefity, a w tym między innymi:

– świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

– możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia na życie,

– możliwość skorzystania z pakietu medycznego przez pracownika i jego  rodzinę,

– możliwość szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i uzyskania uprawnień.

Sposób zatrudnienia:

umowa o pracę – pełny etat

CV należy przesłać na adres: kadry@zk.opole.pl
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kontakt