Specjalista ds. gospodarki odpadami

zatrudni pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. gospodarki odpadami

Opis stanowiska

Do obowiązków pracownika należeć będzie w szczególności:

 • Monitoring prawnych aspektów w zakresie gospodarki odpadami oraz udział w analizach dot. projektowania i budowy instalacji do zagospodarowania odpadów w spółce
 • Opiniowanie technologii zagospodarowania odpadów proponowanych do realizacji na terenie zakładu
 • Zlecanie, nadzorowanie, odbiór opracowań i projektów dotyczących zadań realizowanych w Centrum Zagospodarowania Odpadów (CZO)
 • Wyszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla inwestycji w CZO i udział w opracowywaniu i weryfikacji wniosków o aplikowanie o te środki
 • Nadzór nad posiadanymi przez zakład pozwoleniami/zezwoleniami z zakresu gospodarki odpadami, monitorowanie konieczności wprowadzania zmian i uzyskiwania nowych decyzji
 • Zlecanie i weryfikacja merytoryczna wniosków o wydanie decyzji i zezwoleń dla spółki oraz
 • Współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami
 • Opracowywanie założeń do planu finansowego zakładu w zakresie zagospodarowania odpadów, realizacja zadań w ramach Centrum Zagospodarowania Odpadów
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań, operatów i raportów wymaganych prawem z zakresu gospodarki odpadami oraz wewnętrznych analiz i statystyk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe preferowane kierunkowe w zakresie ochrony środowiska,  gospodarki odpadami lub o pokrewnym profilu
 • staż pracy w branży gospodarki odpadami lub w jednostkach administracji publicznej; mile widziane doświadczenie w zakładzie produkcyjnym
 • znajomość technologii przetwarzania odpadów komunalnych i przepisów związanych z gospodarką odpadami
 • bardzo  dobra znajomość pakietu MS Office, w tym znajomość MS Excel
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu

Dodatkowym (ale nie niezbędnym) atutem będzie:

 • znajomość i umiejętność posługiwania się systemem BDO;
 • znajomość katalogu odpadów.

Oferujemy:

 • przeszkolenie na stanowisku pracy oraz wsparcie merytoryczne w pierwszych tygodniach pracy;
 • system wynagrodzeń, uwarunkowany poszczególnym etapem rozwoju zawodowego, a także realną możliwość wpływu na jego wysokość;
 • pracę na samodzielnym stanowisku;
 • udział w bieżących projektach, możliwość wprowadzenia nowych pomysłów i rozwiązań;
 • pracę w przyjaznym, młodym zespole;
 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, docelowo na czas nieokreślony;
 • dodatkowe benefity, a w tym między innymi:

– świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

– możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia na życie,

– możliwość skorzystania z pakietu medycznego przez pracownika i jego  rodzinę,

– możliwość szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i uzyskania uprawnień.

Sposób zatrudnienia:

umowa o pracę – pełny etat

CV należy przesłać na adres: kadry@zk.opole.pl
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kontakt