Specjalista ds. gospodarki odpadami

zatrudni pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. gospodarki odpadami

Opis stanowiska

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie w szczególności:

 • dbałość o e
 • Bieżący monitoring prawnych aspektów w zakresie gospodarki odpadami oraz udział w analizach dot. projektowania, budowy i rozwoju instalacji do zagospodarowania odpadów
 • Proponowanie i opiniowanie technologii zagospodarowania odpadów planowanych do realizacji na terenie zakładu
 • Zlecanie, nadzorowanie, odbiór i rozliczanie opracowań,  w tym projektów dotyczących inwestycji na terenie zakładu, w tym opracowywania projektów umów z Wykonawcami prac
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi działającymi w zakresie zagospodarowania odpadów
 • Przygotowywanie prezentacji i udział w spotkaniach i kampaniach informacyjnych w zakresie wprowadzania nowych technologii, czy realizacji inwestycji w zakresie zagospodarowania odpadów
 • Współudział w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione organy w zakresie gospodarki odpadami
 • Nadzór nad posiadanymi przez zakład pozwoleniami/zezwoleniami z zakresu gospodarki odpadami, monitorowanie konieczności wprowadzania zmian i uzyskiwania nowych decyzji
 • Przygotowywanie/weryfikacja merytoryczna wniosków o wydanie decyzji i zezwoleń dla spółki oraz ich nadzorowanie
 • Współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami
 • Opracowywanie założeń do planu finansowego zakładu w zakresie zagospodarowania odpadów, realizacja zadań w ramach Centrum Zagospodarowania Odpadów
 • Opracowywanie raportów i sprawozdań z wykonania planu finansowego w ramach powierzonych zadań
 • Tworzenie i aktualizacja procedur i instrukcji w ramach powierzonego obszaru
 • Udział w przygotowywaniu raportów i analiz z zakresu działalności Centrum Zagospodarowania Odpadów
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań, operatów i raportów wymaganych prawem z zakresu gospodarki odpadami oraz wewnętrznych analiz i statystyk
 • Dbałość o prawidłowość obiegu dokumentów związanych z gospodarką odpadami

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie ochrony środowiska,  gospodarki odpadami lub o pokrewnym profilu
 • staż pracy w branży gospodarki odpadami lub w jednostkach administracji publicznej; mile widziane doświadczenie w zakładzie produkcyjnym w tym zakesie
 • dobra znajomość technologii przetwarzania odpadów komunalnych
 • dobra znajomość przepisów związanych z gospodarką odpadami
 • bardzo  dobra znajomość pakietu MS Office, w tym znajomość MS Excel
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu
 • odpowiedzialność, rzetelność, sumienność i zaangażowanie

Sposób zatrudnienia:

umowa o pracę – pełny etat

CV należy przesłać na adres: sekretariat@zk.opole.pl
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt