Specjalista ds. Kadr/ Kadrowa

zatrudni pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. Kadr/ Kadrowa

Opis stanowiska

Do obowiązków pracownika należeć będzie w szczególności:

 • prowadzenie ogólnej polityki kadrowej zgodnie z potrzebami Spółki;
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z zakresem spraw kadrowych przy zachowaniu ustaleń obowiązujących przepisów;
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących:
 • – przyjmowania, przenoszenia i zwalniania pracowników,
 • – wynagradzania i awansowania pracowników,
 • – wyróżnień i kar pracowników;
 • prowadzenie ewidencji pracowników;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
 • archiwizowanie dokumentacji osobowej;
 • wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń dotyczących stosunku pracy;
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników;
 • prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych;
 • sporządzanie analiz i raportów stanów zatrudnienia;
 • prowadzenie statystyki i sprawozdawczości wymaganej odrębnymi przepisami;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników i członków ich rodzin;
 • naliczanie odpisów i prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dokumentów źródłowych stanowiących podstawę do przygotowania list wypłat.

Wymagania:

 • preferowane wykształcenia wyższe kierunkowe;
 • minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku kadrowo-płacowym;
 • mile widziana znajomość naliczania list płac;
 • znajomość programów kadrowo-płacowych – mile widziana znajomość Optima;
 • znajomość przepisów prawa pracy, podatkowych i ubezpieczeń społecznych, ZFŚS, PPK;
 • bardzo dobrze opanowany  program Excel oraz  MS Office;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, docelowo na czas nieokreślony
 • dodatkowe benefity, a w tym między innymi:

– świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

– możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia na życie,

– możliwość skorzystania z pakietu medycznego przez pracownika i jego  rodzinę,

– możliwość szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i uzyskania uprawnień.

Sposób zatrudnienia:

umowa o pracę – pełny etat

CV należy przesłać na adres: kadry@zk.opole.pl
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kontakt