Specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

zatrudni pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Opis stanowiska

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie w szczególności:

 • Bieżący monitoring prawnych aspektów środowiskowych oraz udział w analizach dot. projektowania, budowy i rozwoju instalacji do przetwarzania odpadów
 • Opiniowanie technologii zagospodarowania odpadów proponowanych do realizacji na terenie zakładu
 • Monitorowanie zmian przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, ochrony środowiska i pokrewnych
 • Prowadzenie działań szkoleniowych oraz doradztwo dla pracowników firmy w zakresie ochrony środowiska
 • Prowadzenie wewnętrznych audytów środowiskowych
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi działającymi w zakresie aspektów środowiskowych zakładu
 • Dbałość o prawidłowość obiegu dokumentów związanych z gospodarką odpadami i ochroną środowiska
 • Opracowywanie projektów pism w sprawach związanych z gospodarką odpadami i ochroną środowiska
 • Współudział w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione organy w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska
 • Nadzór nad posiadanymi przez zakład pozwoleniami/zezwoleniami z zakresu ochrony  środowiska i gospodarki odpadami, monitorowanie konieczności wprowadzania zmian i uzyskiwania nowych
 • Przygotowywanie/weryfikacja merytoryczna wniosków o wydanie decyzji i zezwoleń dla spółki oraz ich nadzorowanie
 • Współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami
 • Tworzenie i aktualizacja procedur i instrukcji powierzonego obszaru
 • Udział w przygotowywaniu raportów i analiz środowiskowych
 • Obsługa portali tj. KOBIZE w zakresie działania zakładu
 • Zlecania badań środowiskowych i analiza ich wyników
 • Wykonywanie lub zlecanie opracowań, koncepcji i dokumentacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, ich analiza i odbiory
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań, operatów i raportów wymaganych prawem z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz wewnętrznych analiz i statystyk
 • Dbałość o prawidłowość obiegu dokumentów związanych z gospodarką odpadami
 • Egzekwowanie wszystkich wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie ochrony środowiska,  gospodarki odpadami lub o pokrewnym profilu
 • staż pracy w branży gospodarki odpadami; mile widziane doświadczenie w zakładzie produkcyjnym
 • dobra znajomość technologii przetwarzania odpadów komunalnych
 • dobra znajomość przepisów związanych z ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami
 • bardzo  dobra znajomość pakietu MS Office, w tym znajomość MS Excel
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • mile widziana znajomość tworzenia Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • doskonałe zdolności komunikacyjne
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz otwartość na współpracę
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu
 • odpowiedzialność, rzetelność, sumienność i zaangażowanie

Sposób zatrudnienia:

umowa o pracę – pełny etat

CV należy przesłać na adres: sekretariat@zk.opole.pl
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt