Od 1 stycznia 2016 roku Zakład Komunalny Sp. z o.o. zajmuje się administrowaniem Strefą Płatnego Parkowania w Opolu w zakresie: pobierania opłat, sprzedaży abonamentów dekadowych, miesięcznych i rocznych (w tym abonamentów mieszkańca), wystawiania zawiadomień informujących o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej, serwisu urządzeń parkometrowych i przyjmowania zgłoszeń o ich awariach.

W SPP wydzielono dwie strefy : A i B, obejmujące swoim zasięgiem ścisłe centrum Opola oraz częściowo wyspę Pasiekę. Wjazd do strefy oznakowany jest znakiem D-44. Postój pojazdu na wszystkich wyznaczonych miejscach parkingowych (postojowych) wewnątrz strefy, związany jest z obowiązkiem natychmiastowego wykupienia biletu parkingowego (darmowy postój do 15 minut wymaga pobrania biletu zerowego).

Uiszczanie opłat obowiązuje w dni powszednie od godziny 8.00 do 17.00.

W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.

Opłaty za parkowanie w SPP należy dokonywać w automatach parkingowych. Za postój możemy zapłacić monetami, za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych oraz za pomocą aplikacji mobilnych – moBILET i SKYCASH. Dostępne są także abonamenty.

Parkomat personalizuje bilet parkingowy dzięki wprowadzeniu za pomocą klawiatury numeru rejestracyjnego pojazdu, za którego opłata będzie wnoszona. Numer rejestracyjny pojawia się na wydruku zakupionego biletu parkingowego. Pobrany bilet należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli. Przy uiszczaniu opłaty za pomocą operatorów mobilnych: moBILET i SKYCASH kierowca winien umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu winietkę konkretnego operatora.