Centrum Zielonej Transformacji

6 grudnia 2023

Oświadczenie w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami mogącymi wprowadzać w błąd w kwestii realizowania przez spółkę inwestycji

Oświadczenie W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami mogącymi wprowadzać w błąd w kwestii realizowania przez spółkę Zakład Komunalny sp. z o.o. w Opolu […]
5 września 2023

Petycja izb gospodarczych, organizacji przedsiębiorców i samorządowych w odpowiedzi na skargę organizacji ekologicznych na działania NFOŚiGW

W imieniu Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami publikujemy treść petycji podpisaną przez 9 sygnatariuszy w sprawie: skargi organizacji ekologicznych na działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i […]