Daję Ci cień
Chłodzę lepiej niż klimatyzator
Oczyszczam powietrze
Pochłaniam nadmiar wody
To ja … Drzewo

Źródło: Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju


Nowa Zieleń Miejska Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. sprawowała opiekę i kontrolę nad następującymi terenami zieleni miejskiej w Opolu: Park Edukacyjno- Sensoryczny przy ul. Tarnopolskiej/Lwowskiej (o powierzchni około 12 549 ,0 m2), teren zieleni przy Parku osiedlowym im. Armii Krajowej (o powierzchni 3 765 m2), teren zieleni wysokiej przy Kąpielisku Bolko w Opolu (o powierzchni około 6 600 m2) i teren zieleni przy ul. Tarnopolskiej. Aktualnie prowadzimy nadzór inwestorski nad powstającym Parkiem 800-lecia i tworzymy tam zieloną łąkę.

Poza tym w okresie jesiennym 2018 roku zrealizowaliśmy pierwszy etap akcji nasadzeń drzew i krzewów, połączony z edukacją ekologiczną, na terenie żłobków, przedszkoli i szkół. Na podstawie umowy zawartej Miastem Opolem, Zakład Komunalny Sp. z o. o. zakupił sadzonki drzew i krzewów oraz pozostałych materiałów oraz wykonał realizację zadania. Pielęgnacja i utrzymanie nowych drzew i krzewów jest z kolei w gestii placówek oświatowych. Ze względu na edukacyjny charakter akcji – w zakresie ochrony i zakładania zieleni – w akcji uczestniczyły dzieci, uczniowie oraz pracownicy placówek.

Nowa Zieleń Miejska we współpracy ze studentami kierunku architektura krajobrazu Uniwersytetu Opolskiego w ramach Koła Naukowego opracowywał projekty nasadzeń oraz przygotował materiały edukacyjnych. Wykaz placówek z Opola, które uczestniczyły w akcji: Żłobek Pomnik Matki Polki (ul. Dambonia 3), Przedszkole Publiczne nr 29 (ul. Kasprzaka 1), Żłobek nr 3 (ul. Górna 50), Żłobek nr 9 (ul. Skautów Opolskich 6), Zespół Placówek Oświatowych (ul. Torowa 7), Przedszkole Publiczne nr 18 (ul. Lelewela 7), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu (ul. Opolska 34), Przedszkole Publiczne nr 5 (ul. Sienkiewicza 36), Przedszkole Publiczne nr 51 (ul. Bytnara „Rudego” 1), Przedszkole Publiczne nr 56 (ul. Sieradzka 7), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II (ul. Pułaskiego 3), Zespół Szkół Ogólnokształcących (ul. Dubois 28), Szkoła Podstawowa nr 11(ul. Chabrów 65), Szkoła Podstawowa nr 21 (ul. Sienkiewicza 4), Szkoła Podstawowa nr 5 (ul. Hubala 2), Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (ul. Powstańców Śląskich 19) i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. Katowicka 35).