[huge_it_maps id="20"]

Cmentarz wiejski wsi Wójtowa Wieś (d. Vogtsdorf), od 1975 roku w granicach Opola.

Istniał już w XIX wieku, wówczas – w rozwidleniu dróg w dużym oddaleniu od wsi. Czasowo przestał być używany, kiedy założono drugi cmentarz w obrębie Wójtowej Wsi (ob. ul. Krapkowicka). W 1946 roku miejsce to, w którym – jak zapisano – „od kilkudziesięciu lat nie grzebano, po przeoraniu całego dawnego terenu cmentarza został on ponownie oddany do użytku”. Na terenie cmentarz znajduje się kapliczka (prawdopodobnie XIX wieczna) z umieszczonym po zewnętrznej stronie dzwonkiem opatrzonym datą 1948. Wykonano go więc po przywróceniu temu miejscu funkcji czynnego cmentarza. Groby na cmentarzu współczesne, najstarsze pochodzą z lat 50. i 60. XX wieku.

Od strony ulicy Wyszomirskiego wzniesiono pomnik poświęcony mieszkańcom wsi poległym w I wojnie światowej z listą ich nazwisk. W okresie powojennym napisy te były zatynkowane, przywrócono je dopiero na początku lat 90. XX w. Wtedy też po bokach tablic z nazwiskami ofiar I wojny dodano dwie granitowe tablice z listą nazwisk mieszkańców Wójtowej Wsi poległych w latach 1939-45.