Zgodę na wjazd udziela Administracja Cmentarzy Komunalnych wyłącznie dla:

– osób niepełnosprawnych posiadających Kartę Parkingową,

– osób powyżej 75 roku życia.

Informację można uzyskać w Administracji Cmentarzy Komunalnych bądź pod numerem telefonu: 77 47 47 495.

INSTRUKCJA PRZEJAZDU PRZEZ ZAPORY DROGOWE (SŁUPKI)

  1. Obowiązkowo zatrzymaj się przed zaporą.
  2. Przepuść ewentualne wyjeżdżające samochody z cmentarza.
  3. Zawsze poczekaj aż słupki się podniosą.
  4. Po upewnieniu się, że słupki są podniesione wybierz numer telefonu otrzymany w Administracji Cmentarza. Po skutecznym nawiązaniu połączenia automat rozłączy się a słupki zaczną się obniżać.
  5. W przypadku otwierania zapory przez administratora poczekaj aż słupki się obniżą.
  6. Gdy słupki znajdą się na poziomie ulicy masz 10 sekund na przejazd. Po 10 sekundach słupki automatycznie zaczną się podnosić i zablokują wjazd.
  7. Przy wyjeździe z cmentarza zatrzymaj się przed zaporą- słupkami, samoczynnie obniżą się.
  8. Gdy słupki znajdą się na poziomie ulicy masz 10 sekund na wyjazd. Po 10 sekundach słupki automatycznie zaczną się podnosić i zablokują wyjazd.

UWAGA

Zabrania się wjazdu pojazdu jednego za drugim.

Zabrania się wjazdu pojazdu bezpośrednio po wyjeździe innego pojazdu z cmentarza.

Zabrania się wjazdu pojazdu po czasie 10 sekund od otwarcia.

Niestosowanie się do instrukcji może spowodować uszkodzenie pojazdu.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnego Taxi Parkowego – telefon 535 005 957