Rozbudowany Dział Zieleni Miejskiej w Zakładzie Komunalnym sp. z o.o. został utworzony do realizacji zadań w zakresie utrzymywania, konserwacji i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej powierzonych przez Miasto Opola, jak też innych terenów zieleni w ramach zawartych umów, realizacji nasadzeń drzew i krzewów, organizowania akcji edukacyjnych, jak również utrzymania czystości na administrowanych obiektach.

Od 2022 roku dbamy o dobrze znane opolanom tereny zieleni takie jak: park na Wyspie Bolko, Park Miejski na osiedlu AK, Park Edukacyjno-Sensoryczny, Park 800-lecia, ale także opiekujemy się zielenią rozproszoną na terenie miasta:

 1. Okolicą pętli MZK przy Alei Przyjaźni,
 2. Placem przy ul. Grabowej,
 3. Terenem przy ul. Stefana Grota-Roweckiego,
 4. Skwerem przy ul. Jagiellonów,
 5. Ogrodem Słonecznym w Parku AK,
 6. Terenem przy zbiegu ulic Jerzego Popiełuszki i Jana Jaronia,
 7. Placem przy zbiegu ulic StanisławaPrzybyszewskiego, Tadeusza Brezy i Witolda Gombrowicza,
 8. Skwerem przy ul. Ludwika Solskiego,
 9. Terenem przy ul. Jana Szczeszyńskiego,
 10. Placem przy ul. Leonida Teligi,
 11. Nowymi nasadzeniami zieleni przy Kamionce Bolko,
 12. Nowymi nasadzeniami drzew w Parku AK,
 13. Terenem zielonym przy ul. Górnej,
 14. Skwerem przy ul. Andrzeja Struga,
 15. Terenem osiedlowym w dzielnicy Metalchem,
 16. Placem przy ul. Lucjana Rydla i Tadeusza Borowskiego,
 17. Trawnikiem przy ul. Norberta Bończyka,
 18. Skwerem przy Placu Józefa Piłsudskiego,
 19. Skwerem na Placu Konstytucji,
 20. Terenem przy ul. 1.Maja,
 21. Terenem rekreacyjnym przy ul. Alojzego Dambonia,
 22. Terenem zielonym w okolicach Placu Kazimierza,
 23. Łąką kwietną na osiedlu Szymona Koszyka,
 24. Parkiem Zaodrze,
 25. Placem Różyckiego,
 26. Terenem zielonym przy ul. Ludwika Waryńskiego,
 27. Terenem zielonym w okolicach ulic Wrocławskiej, Niemodlińskiej i Kanału Ulgi,
 28. Parkiem w Sławicach,
 29. Terenem zieleni przy ul. Stanisława Bronicza,
 30. Skwerem przy X Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej,
 31. Opolskim Ogrodem Dendrologicznym.

Do głównych zadań Działu należą:

 • utrzymanie  drzew, rabat bylinowych, skupin krzewów,
 • urządzanie terenów parkowych,
 • sadzenie drzew, krzewów, roślin cebulowych, bylin, żywopłotów,
 • pielęgnacja trawników,
 • sanitarna pielęgnacja starodrzewu, usuwanie posuszu,
 • utrzymanie czystości i wywóz śmieci,
 • malowanie, konserwacja i naprawa elementów małej i dużej architektury,
 • montaż elementów małej architektury przyjaznej ptakom, owadom, jeżom,
 • remonty nawierzchni alejek parkowych i ścieżek,
 • zakładanie łąk kwietnych na terenach parkowych i osiedlowych.

Nowy Dział Zieleni Miejskiej składa się z kilku brygad i aktywnie włącza się w organizowanie imprez ekologicznych pod patronatem Miasta i Rad Dzielnic, np. w ramach ostatniej akcji „Posadź drzewo z Prezydentem”, pomogliśmy mieszkańcom posadzić już kilkaset drzew, w centrum miasta założyliśmy mobilne łąki kwietne oraz stworzyliśmy szkolne ogrody ziołowe.

Nowy Dział Zieleni Miejskiej jest wciąż rozbudowywany. Inwestując w nowoczesny sprzęt ogrodniczy, skracamy czas wykonywanych usług oraz skutecznie utrzymujemy i poprawiamy estetykę naszego miasta. Dzięki szkoleniom  podnosimy kompetencje kadry i profesjonalnie wykonujemy powierzone nam zadania w zgodzie z naturą.

Aktualności