Zieleń Miejska

Dział Zieleni Miejskiej w strukturze Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. został powołany do życia w czerwcu 2018 roku w ramach umowy Nr CRU- 001253/18 z dnia 28.06.2018 r. z miastem Opolem. Prowadzimy działalność podstawową w zakresie utrzymania i realizacji zadań na rzecz terenów zieleni Gminy miasta Opola. Praca zespołu ściśle związana jest z technologią prowadzonych robót i zabiegów na poszczególnych obiektach powiązanych z ich charakterem, wielkością i rodzajem zagospodarowania.

Naszym celem jest uświadomienie mieszkańcom miasta korzyści zieleni w miastach (bardzo ważny składnik układów urbanistycznych, oddziaływanie na człowieka przez możliwość kontaktu z naturą), a przez to zwiększenie ich poszanowania oraz włączenie się w ich ochronę.

ZADANIA I KOMPETENCJE

  • Planowanie nowej zieleni miejskiej
  • Budowa nowych obiektów zieleni miejskiej
  • Administrowane terenów zieleni przez jednostkę
  • Wyznaczanie kandydatów na nowe pomniki przyrody
  • Współpraca w realizacji polityki gminy w zakresie zieleni
  • Bilansowanie wycinek i nowych nasadzeń drzew i krzewów

Aktualności

Kontakt