Holowanie pojazdów

Zakład Komunalny realizuje zadanie Miasta Opole związane z holowaniem samochodów na parking strzeżony i ich przechowywaniem. Poza tym świadczymy całodobową usługę holowania dla mieszkańców, z zastrzeżeniem że dotyczy samochodów kompletnych i niewypadkowych.

W przypadku unieruchomienia auta w wyniku awarii, nasz specjalistyczny holownik można wezwać dzwoniąc na numer telefonu 733 360 630. Operator po wstępnej rozmowie oceni możliwość pomocy. Usługa na terenie miasta dostępna jest przez 24 godziny na dobę.

Koszt holowania we wskazane miejsce to 125 zł brutto.

W przypadku realizacji zadania miasta chodzi głównie o przypadki, gdy kierowcy zostawiają samochód w miejscach utrudniających ruch, niedozwolonych lub stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa. Poza tym źle zaparkowane samochody, auta których kierowcy zostali zatrzymani za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC albo wtedy, gdy kierowca prowadził pod wpływem alkoholu. Pojazdy te usuwane są na koszt właściciela na wniosek Policji lub Straży Miejskiej.

Wszystkie te pojazdy trafiają na specjalny parking, z którego właściciele mogą je odbierać, po wcześniejszym dopełnieniu wszystkich formalności i umawiając się na odbiór telefonicznie - 733 360 630. Nieodebranie pojazdu w określonym przepisami terminie skutkuje uznaniem go za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Tym samym pojazd przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Nieopłacone koszty usunięcia pojazdu zostaną wyegzekwowane od jego właściciela w drodze postępowania cywilnego.

SZCZEGÓŁY I KONTAKT:

tel. 733 360 630 (24/h)
Kontakt