Zakład Komunalny Sp. z.o.o. jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych świadczy usługi zagospodarowywania odpadów z terenu wskazanego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

Zachęcamy firmy zarówno świadczące usługi wywozowe, jak i te, które z racji swojej działalności, mają do zagospodarowania odpady komunalne, do skorzystania z naszej oferty odbioru i zagospodarowania tego typu odpadów. Przekazując nam odpady zyskują Państwo pewność, że zostaną zagospodarowane w zgodzie z wysokimi standardami unijnymi. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami odbioru i zagospodarowania odpadów w naszym zakładzie.

Odpady komunalne przyjmowane są sześć dni w tygodniu:

pn - pt: 7.00 – 17.00,
sob: 7.00 – 15.00

Każdy pojazd dostarczający odpady do Zakładu Komunalnego jest na wstępie ważony na wadze wjazdowej, a kierowca obowiązkowo musi doręczyć obsłudze prawidłowo wypełnioną kartę przekazania odpadu. Na niej musi znajdować się oryginalna pieczątka firmy, na którą wystawiona zostanie faktura VAT oraz kod i nazwa dostarczanego odpadu.

Następnie zadeklarowany kod odpadu zostaje zweryfikowany przez upoważnionego pracownika (klasyfikator). Pracownik „wagi” stwierdza zgodność deklaracji rodzaju odpadu z przywiezionym odpadem lub w przypadku niezgodności ma prawo do przeklasyfikowania. Jeżeli stwierdzone zostanie zanieczyszczenie w postaci odpadu z innej kategorii, klasyfikator zastosuje cenę dla odpadu w wyższej kategorii cenowej.

Pracownik udzieli również kierowcy informację, gdzie dany odpad ma być wyładowany.

Kierowca przed opuszczeniem terenu Zakładu Komunalnego wjeżdża na wagę wyjazdową. Tym razem samochód zostaje zważony, celem ustalenia wagi netto przekazanego odpadu i jeśli firma nie ma uzgodnionej innej formy płatności (przelew, rozliczenia okresowe) zgodnie z cennikiem zostaje wystawiona gotówkowa faktura VAT, którą dostawca reguluje w kasie.

Cennik zawiera klasyfikację odpadów opartą o kody, dla których przypisana jest konkretna opłata za zagospodarowanie. Aktualny cennik za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów znajduje się tutaj

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, a w przypadku pytań lub trudności z zaklasyfikowaniem odpadu prosimy o kontakt z działem:

SZCZEGÓŁY I KONTAKT:

tel. 77 456 25 69 wew. 22