Ekoedukacja jest niezbędna w naszym życiu - pozwala nam na dalszą egzystencję w środowisku oraz pozwoli przyszłym pokoleniom cieszyć się naturą, pić czystą wodę i oddychać czystym powietrzem. Ekoedukacja to zaszczepianie prawidłowych zachowań dotyczących odpadów i działań zmierzających do minimalizowanie ich ilości oraz skutecznych i zdrowych sposobów utylizacji.

Tematykę ekologii przybliżamy podczas licznych festynów miejskich, akcji i kampanii własnych o charakterze lokalnym, czy poprzez bezpośrednie spotkania z dziećmi i młodzieżą. Uczymy jak segregować śmieci w domu, które z nich można ponownie wykorzystać, co zrobić z niebezpiecznymi odpadami, wreszcie jak uzyskać ciepło i prąd z odpadów.