Strefa A - śródmiejska strefa płatnego parkowania obejmuje obszar, który ogranicza:

ul. Odrowążów, Bulwar Karola Musioła, ul. Norberta Barlickiego (od Bulwaru Karola Musioła do ul. Ostrówek),ul. Ostrówek, ul. Piastowska (od ul. Ostrówek do ul. Katedralnej), ul. Katedralna (od ul. Ostrówek do ul. Księdza Stefana Baldego), ul. Księdza Stefana Baldego, ul. Marii Konopnickiej, ul. Kardynała Bolesława Kominka, ul. Henryka Sienkiewicza (od ul. Kardynała Bolesława Kominka do ul. Księdza Jana Dzierżona), ul. Księdza Jana Dzierżona, ul. Ludwika Waryńskiego (od ul. Księdza Jana Dzierżona do ul. Oleskiej), ul. Oleska(od ul. Ludwika Waryńskiego do ul. o Józefa Czaplaka), ul. o Józefa Czaplaka, ul. Jana Matejki, droga bez nazwy (przedłużenie ul. Jana Matejki do ul. Ozimskiej na wysokości budynku Nr 34), ul. Ozimska (od budynku Nr 34 do ul. Stanisława Dubois), ul. Stanisława Dubois (od ul. Ozimskiej do ul. 1 Maja), ul. 1 Maja (od ul. Dubois do ul. Wojciecha Korfantego), ul. Wojciecha Korfantego, ul. Księcia Jana Dobrego.

Drogi publiczne zlokalizowane w tym obszarze łącznie z ulicami wymienionymi powyżej, ograniczającymi ten obszar, należą do strefy płatnego parkowania – strefy A.

Strefa B obejmuje obszary:

1) który ogranicza: ul. Powstańców Śląskich (od ul. Księcia Jana Dobrego do ul. 11 Listopada),ul. 11 Listopada, ul. Jana Kochanowskiego, wzdłuż Parku Nadodrzańskiego (ciąg pieszo rowerowy)do ul. Odrowążów, granica strefy A obejmująca ul. Księcia Jana Dobrego.

Drogi publiczne zlokalizowane w tym obszarze łącznie z ulicami wymienionymi powyżej, ograniczające ten obszar, należą do strefy płatnego parkowania – strefy B, z wyjątkiem granicy strefy A w zakresie wymienionym w niniejszym punkcie;

2) który ogranicza: ul. Nadbrzeżna wraz z przedłużeniem do ul. Nysy Łużyckiej, ul. Nysy Łużyckiej (od rzeki Odry do ul. Batalionów Chłopskich), ul. Batalionów Chłopskich, ul. Bohaterów Monte Cassino (od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Katowickiej), ul. Katowicka, ul. Armii Krajowej (od ul. Katowickiej do ul. Wojciecha Korfantego), granica strefy A obejmująca: ul. Marii Konopnickiej, ul. Kardynała Bolesława Kominka, ul. Henryka Sienkiewicza (od ul. Kardynała Bolesława Kominka do ul. Księdza Jana Dzierżona),ul. Księdza Jana Dzierżona, ul. Ludwika Waryńskiego (od ul. Księdza Jana Dzierżona do ul. Oleskiej),ul. Oleska (od ul. Ludwika Waryńskiego do ul. o Józefa Czaplaka), ul. o Józefa Czaplaka, ul. Jana Matejki, droga bez nazwy (przedłużenie ul. Jana Matejki do ul. Ozimskiej na wysokości budynku Nr 34), ul. Ozimska (od budynku Nr 34 do ul. Stanisława Dubois), ul. Stanisława Dubois (od ul. Ozimskiej do ul. 1 Maja),ul. 1 Maja (od ul. Dubois do ul. Wojciecha Korfantego).

Drogi publiczne zlokalizowane w tym obszarze łącznie z ul. Nadbrzeżną i ul. Armii Krajowej, ograniczającymi ten obszar, należą do strefy płatnego parkowania – strefy B, z wyjątkiem: granicy strefy A w zakresie wymienionym w niniejszym punkcie.

Informujemy, że z dniem 01 września 2022 r. weszła w życie Uchwała nr LVII/1073/22 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2022 r. zwiększająca obszar strefy płatnego parkowania w Opolu.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ww. uchwały strefa płatnego parkowania – strefa B obejmuje obszary: 1) który ogranicza: kanał Młynówka (od linii kolejowej do rzeki Odry), Park Nadodrzański (od Kanału Młynówka do linii kolejowej), linia kolejowa (od rzeki Odry do Kanału Młynówka). Drogi publiczne zlokalizowane w tym obszarze należą do strefy płatnego parkowania - strefy B; 2) który ogranicza: ul. Piastowska (od przedłużenia ul. Ostrówek do Placu Józefa Piłsudskiego), Plac Józefa Piłsudskiego, ul. Wrocławska (od Placu Józefa Piłsudskiego do ul. Nysy Łużyckiej), ul. Nysy Łużyckiej, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Oleska (od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Wodociągowej), linia kolejowa (od ul. Oleskiej do ul. Ozimskiej), ul. Ozimska (od linii kolejowej do ul. Katowickiej), ul. Katowicka (od ul. Ozimskiej do ul. Armii Krajowej wraz z przedłużeniem do linii kolejowej), linia kolejowa (od przedłużenia ul. Katowickiej do ul. Stanisława Dubois). Drogi publiczne zlokalizowane w tym obszarze łącznie z ul. Piastowską, Placem Józefa Piłsudskiego, ul. Wrocławską, ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Wrocławskiej do ul. księdza Norberta Bonczyka), ul. Katowicką, ul. Oleską ograniczającymi ten obszar należą do strefy płatnego parkowania – strefy B, z wyjątkiem granicy i obszaru śródmiejskiej strefy płatnego parkowania – strefy A.

Parking przy dworcu Wschodnim jest parkingiem typu „Parkuj i Jedź” przeznaczonym wyłącznie dla korzystających z komunikacji zbiorowej. Kierowcy korzystający z tego parkingu zobowiązani są do pobrania biletu parkingowego z biletomatu komunikacji miejskiej i umieszczenia go za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz przez kontrolera. Bilet parkingowy uprawnia do korzystania z miejsca parkingowego na ww. parkingu oraz z komunikacji miejskiej. Bilet obowiązuje w dniu pobrania. Za postój pojazdu na Parkingu „Parkuj i Jedź” przy dworcu Wschodnim bez ważnego biletu pobranego z biletomatu komunikacji miejskiej nakładana będzie opłata dodatkowa w wysokości 80,00 zł.

Mapka zamieszczona na stronie internetowej pokazuje jedynie orientacyjny podział strefy płatnego parkowania w Opolu na strefę A i na strefę B.

Odniesieniem do zlokalizowania czy dana posesja leży w strefie A czy B, jest podział strefy według powyższego wykazu ulic (załącznik do Uchwały nr LVII/1073/22 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2022 r. – Przebieg granicy Strefy Płatnego Parkowania)

Adres przyporządkowany do parkometru nie stanowi wyznacznika strefy, a jedynie jest daną pozwalającą zidentyfikować urządzenie w terenie. Nie należy się sugerować adresem parkometru podczas wyboru rodzaju biletu lub abonamentu.

Każdy parkometr w strefie jest adekwatnie oznaczony literką A lub B, co pozwala zidentyfikować kierującemu pojazdem w jakiej strefie się zatrzymał.

Strefa A

Nr parkomatu Ulica
3 Konopnickiej 3
4 Konopnickiej 2
6 Książąt Opolskich 36A
7 Książąt Opolskich 9-11
8 Rynek 12
9 Koraszewskiego 2-6
10 Katedralna 7
11 Szpitalna 3A
13 Kominka 4A
14 Sienkiewicza 17
19 Sienkiewicza 18
20 Sienkiewicza 2
21 Andersa 1A
22 Waryńskiego 9A
33 Oleska 19
34 Oleska 22
38 Malczewskiego 1
39 Pl. Sebastiana 24-26
40 Malczewskiego 4A
41 Plac Kopernika 10
42 Krawiecka 16
43 Krawiecka 3
44 Wojciecha 16
45 Zwierzyniecka 2
46 Pl. Wolności 4-5
47 Sempołowskiej 3
48 Minorytów 1
49 Żwirki i Wigury 5
50 Żwirki i Wigury 10
51 Krakowska 40
52 Krakowska 57
53 Korfantego 4
54 Korfantego 2
55 Ozimska 14
56 Ozimska 19
57 Kościuszki 7
58 Kołłątaja 14
59 Kościuszki 12
60 Kołłątaja 5
61 Daszyńskiego 3A
62 Damrota 2B
63 Damrota 10
64 1 Maja 21
65 Duboisa 41-43
66 Kościuszki 25
67 Kościuszki 28
70 Duboisa 30
71 Targowa 7
72 Duboisa 28
75 1 Maja 39
81 Ozimska 34
86 Kośnego 18
87 Kośnego 11
88 Kośnego 3
89 Kamienna 5
91 Grunwaldzka 4
92 Grunwaldzka 14
96 Czaplaka 2
97 Piastowska 21A
98 Piastowska 20
99 Piastowska 17
100 Piastowska 17
101 Piastowska 16
102 Piastowska 14
103 Piastowska 12
104 Ostrówek 7
105 Barlickiego 13
106 Barlickiego 2A
107 Niedziałkowskiego 1
108 Strzelców Bytomskich 1
109 Niedziałkowskiego 5
110 Strzelców Bytomskich 8
111 Powstańców Śląskich 6
112 Strzelców Bytomskich 18
113 Powstańców Śląskich 10
114 Pasieczna 7
115 Powstańców Śląskich 18
116 Niedziałkowskiego 18
117 Dobrego 1
118 Konsularna 8
119 Duboisa 22
120 Duboisa 1
121 Armii Krajowej 2
122 Armii Krajowej 1B
123 Armii Krajowej 1D
124 Reymonta 34

Strefa B

Nr parkomatu Ulica
1 Poświatowskiej 3-5
2 Rybacka 3
5 Książąt Opolskich 44
12 Bończyka 3
15 Sienkiewicza 36
16 Sądowa 7
17 Sienkiewicza 27
18 Sienkiewicza 28
23 Waryńskiego 36
24 Luboszycka 7
25 Waryńskiego 30
26 Pułaskiego 3
27 Nysy Łużyckiej 44
28 Poniatowskiego 13
29 Sikorskiego 7
30 Zajączka 18
31 Andersa 12
32 Dwernickiego 1
35 Oleska 42
36 Oleska 43
37 Dąbrowskiego 12
68 Kościuszki 46
69 Kościuszki 41
73 1 Maja 10
74 Bończyka 18
76 Bończyka 17
77 Bończyka 5
78 Polskiego Czerwonego Krzyża 13
79 Armii Krajowej 9
80 Armii Krajowej 13
82 Ozimska 48
83 Ozimska 47
84 Kośnego 32A
85 Kośnego 31A
93 Grunwaldzka 17
94 Grunwaldzka 28
95 Grunwaldzka 40
119 Powstańców Śląskich 26
120 11 Listopada 12
121 11 Listopada 24
122 Kośnego 24
123 Pl. Piłsudskiego 11
127 Kośnego 47
128 Książąt Opolskich 48
129 Kościuszki 43
130 1 Maja
131 Powstańców Śląskich 34
132 Katowicka 10
133 Katowicka 9
134 Katowicka 20
135 Katowicka 19
136 Katowicka 34
137 Katowicka 35
138 Katowicka 46
139 Katowicka 37-39
140 Katowicka 39
141 Katowicka 50
142 Katowicka 55
143 Katowicka 52
144 Katowicka 63
145 Katowicka 60
146 Katowicka 75
147 Katowicka 64
148 Katowicka 85
149 Katowicka przy cmentarz żołnierzy Radzieckich
150 Katowicka 68A
151 Orląt Lwowskich 1
152 Orląt Lwowskich 17
153 Orląt Lwowskich 22-26
154 Orląt Lwowskich 47
155 Plebiscytowa 12
156 Kośnego 54
157 Kośnego 62
158 Kośnego 68
159 Nysy Łużyckiej 8
160 Wrocławska 12
161 Pl. Piłsudskiego 12