DOPŁATA DO WAŻNEGO BILETU

Operacja dopłaty do ważnego biletu możliwa jest pod warunkiem wpisania prawidłowego numeru rejestracyjnego przy zakupie biletu oraz przy uiszczaniu dopłaty.