Opłata za postój

Na terenie miasta Opola ustala się strefę płatnego parkowania z podziałem na strefę A – śródmiejską strefę płatnego parkowania i strefę B. Stawki opłat za parkowania w SPP obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku ustala się następujące stawki opłat dla strefy A i B:

Opłata jednorazowa Strefa A Strefa B
Za pierwsze ½ godziny 1,80 zł 1,00 zł
Za pierwszą godzinę 3,60 zł 2,00 zł
Za dwie godziny 7,80 zł 4,40 zł
Za trzy godziny 12,80 zł 7,20 zł
Za każdą następną rozpoczętą godzinę 3,60 zł 2,00 zł
Opłata dzienna 25,00 zł 20,00 zł

Bilet ze strefy B traci ważność w strefie A

Opłatę należy wnieść niezwłocznie i nie później niż 7 minut od zaparkowania pojazdu. W przypadku wnoszenia opłat przez telefon komórkowy lub inne urządzenia mobilne opłaty należy dokonać w czasie 2 minut od zaparkowania pojazdu.

Dowód dokonania opłaty za postój pojazdu (karta abonamentowa, bilet), należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz pojazdu. Obowiązek ten nie dotyczy wniesienia opłaty przy pomocy telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych.

Kierowcy zatrzymujący się w SPP na czas krótszy niż 15 minut mogą skorzystać z darmowego BILETU ZEROWEGO. Bilet należy pobrać z parkometru, wpisując prawidłowy numer rejestracyjny pojazdu, a następnie umieścić go za przednią szybą samochodu, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz.

Kontakt