Cmentarze

Zakład Komunalny rozpoczął administrowanie Cmentarzami Komunalnymi w Opolu 1 stycznia 2007 roku na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta. Obecnie opiekujemy się 17 cmentarzami o łącznej powierzchni około 60 hektarów.

Do podstawowych obowiązków Zakładu Komunalnego należą m.in.: zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do pochówku zmarłych z terenu miasta Opola i okolic, ewidencja zmarłych oraz prowadzenie ksiąg cmentarnych, sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi usługami pogrzebowymi, utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarzy, utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz drobne prace konserwatorskie.

W szczególności Zakład Komunalny na cmentarzach w Opolu zajmuje się: rejestrem pochówków, administracją miejsc grzebalnych, przyjmowaniem opłat przedłużających prawo do grobu, sprzedażą miejsc grzebalnych na pochówki tradycyjne i urnowe. Poza tym świadczymy usługę w zakresie pielęgnacji grobów, dekorowania mogił, zapalania zniczy czy montażu obramowań drewnianych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uruchomiliśmy wyszukiwarkę miejsca pochówku, która umożliwia lokalizację grobu na cmentarzach komunalnych. Po określeniu poszukiwania przez wpisanie do formularza podstawowych informacji o osobie zmarłej, uzyskujemy informacje o miejscu pochówku w postaci numeru kwatery oraz punktu lokalizacji na interaktywnym planie cmentarza, a także zdjęcia grobu, ułatwiające lokalizację szczegółową.

Kontakt