Cmentarze

Zakład Komunalny rozpoczął administrowanie Cmentarzami Komunalnymi w Opolu 1 stycznia 2007 roku na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta. Obecnie opiekujemy się 17 cmentarzami o łącznej powierzchni około 60 hektarów.

Do podstawowych obowiązków Zakładu Komunalnego należą m.in.: zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do pochówku zmarłych z terenu miasta Opola i okolic, ewidencja zmarłych oraz prowadzenie ksiąg cmentarnych, sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi usługami pogrzebowymi, utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarzy, utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz drobne prace konserwatorskie.

W szczególności Zakład Komunalny na cmentarzach w Opolu zajmuje się: rejestrem pochówków, administracją miejsc grzebalnych, przyjmowaniem opłat przedłużających prawo do grobu, sprzedażą miejsc grzebalnych na pochówki tradycyjne i urnowe. Poza tym świadczymy usługę w zakresie pielęgnacji grobów, dekorowania mogił, zapalania zniczy czy montażu obramowań drewnianych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uruchomiliśmy wyszukiwarkę miejsca pochówku, która umożliwia lokalizację grobu na cmentarzach komunalnych. Wyszukiwarkę znajdziesz po adresem zk.opole.pl/znajdz-grob/.

Kontakt