Cmentarz komunalny Opole-Półwieś jest miejscem spoczynku wielu zasłużonych opolan. Pochowani są na nim m.in.:

Franciszek Adamiec (1916-1995)
- działacz społeczny i kulturalny, w ciągu długiej działalności publicznej pełnił wiele funkcji zawodowych i społecznych, m.in. był wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej, wicedyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, dyrektorem Muzeum Śląska Opolskiego, przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, wiceprzewodniczącym, a później przewodniczącym Opolskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego

Zbyszko Bednorz (1913-2010)
- pisarz, poeta i działacz kulturalny, w czasie wojny pracownik Delegatury Rządu na Kraj, uczestnik powstania warszawskiego

Danuta Berlińska (1952-2016)
- socjolog, badaczka mniejszości niemieckiej, jedna z inicjatorek „obrony województwa opolskiego” w 1998 roku

Stanisław Bober (1908-1990)
- malarz i fotografik, jeden z pionierów opolskiego środowiska plastycznego, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, urodzony w rodzinie ormiańskiej w Tłumaczu, po wojnie aktywny w środowisku Ormian polskich

Jan Borowczak (1931-1984)
- rzeźbiarz, autor m.in. pomnika Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego na placu Wolności w Opolu i pomnika Marki Polki w Raciborzu

Jan Całka (1941-2016)
- działacz związkowy, jeden z liderów NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w latach 80. XX w., od 1992 roku zaangażowany w działalność samorządową

Artur Gadziński (1919-1976)
- w okresie międzywojennym czynny w Opolu jako działacz Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, zajmował się głównie praca z zuchami, w latach 1939-45 więziony w Buchenwaldzie, po wojnie pracował w Opolu w Teatrze Lalki i Aktora, gdzie w latach 1964-73 pełnił funkcję dyrektora

Henryk Hahn (1909-1981)
- nauczyciel, działacz społeczny i kulturalny, instruktor kursów przygotowujących do pracy kulturalno-oświatowej, w 1946 roku organizator Uniwersytetu Ludowego w Większycach i jego długoletni kierownik

Ryszard Hajduk (1920-1982) - dziennikarz, działacz społeczny poseł na sejm w latach (1957-1972, 1976-1982, z przerwą na lata 1972–1976), od 1945 do 1956 roku czynny głownie jako dziennikarz, w 1957 roku był przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej, od 1957 niemal nieprzerwanie (z wyjątkiem jednej kadencji) był posłem ziemi opolskiej, równocześnie pełnił wiele funkcji społecznych, m.in. był wieloletnim prezesem opolskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Związku Literatów Polskich

Zofia Hajduk (1920-2002) - z d. Poliwoda, działaczka społeczna i kulturalna, przed wojną uczestniczka polskiego amatorskiego ruchu kulturalnego, podczas wojny więziona w Oświęcimiu i Ravensbrück, w okresie powojennym prowadziła aktywną działalność społeczną w organizacjach kombatanckich i społeczno-kulturalnych

Florian Jesionowski (1926-2005) - architekt, w latach 1960-70 pełnił funkcję architekta wojewódzkiego w Opolu, jego najważniejszym projektem jest opolski amfiteatr, jest też autorem m.in. fontanny na placu Wolności

Bronisław Kassowski (1909-1996) - aktor, reżyser teatralny, występował już przed wojną na polskich scenach teatralnych, w latach 1965-86 należał do zespołu teatru opolskiego

Klemens Kiryłowicz (1911-1979) - lekarz-chirurg, przed wojną pracował we Lwowie, w 1945 roku jeden z pionierów opolskiej służby zdrowia, do 1958 roku czynny w Koźlu, od 1958 roku do śmierci był ordynatorem oddziału chirurgii ogólnej Szpitala Wojewódzkiego, pracował także naukowo

Jerzy Klempel (1953-2004) - piłkarz ręczny, trener i działacz sportowy, dwukrotny olimpijczyk (zdobywca brązowego medalu w 1976 roku w Montrealu, król strzelców olimpiady w Moskwie w 1980), trzykrotny uczestnik mistrzostw świata (brązowy medal w 1982 roku)

Kazimierz Kobiałko (1944-1991) - historyk, dyrektor i nauczyciel Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego w Opolu , współzałożyciel ruchu komitetów obywatelskich w 1989 roku oraz Unii Demokratycznej

Józef Kokot (1916-1975) - prawnik, nauczyciel, od 1966 roku dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu, członek Polskiej Akademii Nauk i Głównej Komisji do Spraw Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce

Szymon Koszyk (1891-1972) - publicysta, polski działacz narodowy i społeczny, uczestnik powstań śląskich, pracował jako dziennikarz i archiwista, autor m.in. Pogwarek opolskich i szkicu historycznego Opolanie w bitwie pod Grunwaldem

Czesław Kurek (1910-1979) - polonista, publicysta, miłośnik i badacz kultury ludowej Śląska Opolskiego, jeden z inicjatorów powołania w Opolu Liceum Plastycznego, długoletni jego nauczyciel

Jan Łangowski (1904-1953) - dziennikarz, polski działacz narodowy, redaktor prasy polskiej na przedwojennym Śląsku, m.in. redaktor naczelny wydawanych w Opolu „Nowin Codziennych” (1931-1939)

Kazimierz Malczewski (1886-1969) - działacz polonijny na Górnym Śląsku, organizator życia polskiego na terenie Niemiec w okresie międzywojennym, członek-założyciel i prezes Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech

Lutosława Malczewska (1914-2004) - działaczka towarzystw polonijnych, członkini Związku Polaków w Niemczech, w latach 1935-39 studentka Uniwersytetu Wrocławskiego, z którego została relegowana przez władze nazistowskie, powojnie pracowała jako dziennikarka czynnie uczestnicząc w społecznym i kulturalnym życiu miasta

Oswald Mateja (1936-1983) - matematyk, specjalista w dziedzinie inżynierii budowlanej i teorii konstrukcji, w latach 1975-1981 rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu

Stefania Mazurek (1900-1987) - nauczycielka młodzieży i dorosłych, podczas wojny zaangażowana w tajne nauczanie w Warszawie, według jej projektu od 1945 roku funkcjonowało w Opolu tzw. gimnazjum i liceum repolonizacyjne, którego była dyrektorką, organizowała placówki oświaty dla dorosłych, była też pierwszym kierownikiem Studium Języków Obcych w opolskiej Wyższej Szkole Pedagogiczne, czynnym jednocześnie jako lektorka języka niemieckiego

Karol Musioł (1905-1983) - działacz samorządowy, w latach 1952-62 przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, pomysłodawca Opolskiego Festiwalu Polskiej Piosenki, jeden z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Opola

Marian Nowak (1921-2000) - rzeźbiarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, autor m.in. Pegaza stojącego początkowo na placu przez opolskim teatrem, później na osiedlu Chabry, orła na Wieży Piastowskiej i pomnika Marii Konopnickiej przed liceum jej imienia

Leonard Olejnik (1905-1982) - prawnik, fotografik, działacz sportowy (m.in. pierwszy prezes OKS „Odra”), organizator pierwszego powojennego zespołu adwokackiego w Opolu, członek Związku Polskich Artystów Fotografików

Władysław Początek (1910-1988) - grafik, malarz, działacz kulturalny, animator życia artystycznego na Opolszczyźnie po 1945 roku, organizator i prezes opolskiego oddziału, a potem okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków przez cztery pierwsze kadencje (1955–1966), prezes Klubu Związków Twórczych, autor licznych dekoracji monumentalnych

Elżbieta Piwek-Jóźwicka (1954-2013) - aktorka, w latach 1978-2008 członkini zespołu opolskiego teatru od 2008 w zespole warszawskiego Teatru Studio

Bolesław Polnar (1952-2014) - malarz i grafik, nauczyciel opolskiego Liceum Plastycznego, długoletni redaktor graficzny miesięcznika „Opole”, autor scenografii i plakatów, w latach 2007-2014 prowadził autorską galerię „BP Atelier”

Karol Róża (1926-1979) - architekt, pierwszy po wojnie opolski wojewódzkiego konserwatora zabytków, projektant nowego zwieńczenia wieży piastowskiej (1957 r.)

Alojzy Smolka (1907-1971) - lalkarz, aktor, reżyser, organizator Polskiego Teatru Kukiełkowego przy Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech (1937), podczas wojny więziony w Branderburg-Görden, po wojnie zorganizował scenę lalkową Teatru Ziemi Opolskiej, której w latach 1949-1970 był kierownikiem (obecnie: Opolski teatr lalki i Aktora im. Alojzego Smolki)

Anna Smolka (1916-1992) - z d. Poliwoda, działaczka społeczna i kulturalna, przed wojną uczestniczka polskiego amatorskiego ruchu kulturalnego, podczas wojny działała w ruchu oporu, w okresie powojennym prowadziła działalność społeczną, w 1958 roku została matką chrzestną statku S/S „Opole”

Adam Śmietański (1919-1992) - fotografik, reportażysta, właściciel zakładu fotograficznego „Wrzos”, osiedlony w Opolu w 1945 roku (pochodził z Brzeżan), współzałożyciel Stowarzyszenia Miłośników Fotografiki w Opolu (od 1948 roku opolski oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego), członek Związku Polskich Artystów Fotografików

Stanisław Wasylewski (1885-1953) - dziennikarz, krytyk literacki, tłumacz, eseista, do 1927 roku mieszkał we Lwowie, gdzie m.in. był związany z Ossolineum, następnie przeniósł się do Poznania, jest autorem wielu esejów i szkiców historycznych, w 1937 roku wydał książkę na Śląsku Opolskim, od 1947 roku mieszkał w Opolu

Jan Wawrzynek (1903-1971) - powstaniec śląski, w okresie międzywojennym polski działacz społeczny i polityczny na Górnym Śląsku, członek Związku Polaków w Niemczech, podczas wojny więziony w obozach koncentracyjnych, w okresie powojennym – aktywny działacz społeczny

Krystyna Wicher-Jesionowska (1932-1993) - historyk sztuki, pełniła funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków, a w latach 1975-93 była dyrektorem Muzeum Wsi Opolskiej

Krystyna Wiejak (1942-2008) - malarka, ceramiczka, w Opolu czynna przez cały okres swojej zawodowej twórczości, w ceramice wykonała całe serie postaci kobiecych, w tym „Karolinkę”, wręczaną od 1991 roku jako nagrodę na KFPP w Opolu

Henryk Zomerski (1942-2011) - muzyk grający na gitarze basowej i instrumentach klawiszowych, współzałożyciel „Niebiesko-Czarnych”, członek „Czerwonych Gitar”, a następnie „Czerwono-Czarnych”

Stanisław Żwak (1919-1996) - pastor, po wojnie pierwszy stały duszpasterz kościoła ewangelicko-augsburskiego w Brzegu, w latach 1961-90 proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu

Listę tę z całą pewnością można by jeszcze wydłużyć.