Polepszacz gleby “Organika”

Oferujemy sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby „Organika”, produkowanego w naszym Centrum Zagospodarowania Odpadów. Powstaje on podczas naturalnego procesu kompostowania biomasy-mieszanki odpadów z zieleni miejskiej (rozdrobnione liście, gałęzie i trawa) oraz pozyskiwanych podczas selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.

Środek poprawiający właściwości gleby „Organika” jest przeznaczony do rekultywacji gruntów, w celu przywrócenia im pierwotnej wartości użytkowej. „Organika” stanowi cenne źródło materii organicznej, zwiększa zawartość próchnicy w glebie, a tym samym retencję wody. Poprawia w efekcie strukturę gleby i zdolność zatrzymywania składników pokarmowych. „Organika” dostarcza też roślinom składników pokarmowych takich jak: azot, fosfor oraz potas naturalnego pochodzenia, które są niezbędne do ich prawidłowego wzrostu.

Polepszacz gleby „Organika” jest dostępny w dni robocze w godzinach 7.00-15.00.

Możliwy transport własny oraz dowóz do klienta (cena do uzgodnienia, w zależności od ilości i odległości).

Cennik
Środek „Organika” sprzedawany jest luzem w cenie:
-30,00 zł/Mg + 8% VAT (przy zakupie do 2 ton)
-20,00 zł/Mg + 8% VAT (przy zakupie powyżej 2 ton)

SZCZEGÓŁY I KONTAKT:

tel. 77 456 25 69 wew.21
Kontakt