Polepszacz gleby “Organika”

ORGANIKA

Zakład Komunalny Sp. z o.o. oferuje sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby ORGANIKA.

Środek wzbogaca glebę w substancję organiczną i składniki pokarmowe. Może być stosowany w uprawach roślin i trawników, a także w rekultywacji terenów zdegradowanych. Szczególnie polecany jest dla gleb o niskiej zawartości próchnicy. Kompost spełnia wszystkie przewidziane prawem normy i wymogi jakościowe. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz instrukcją jest bezpieczny dla środowiska.

ZAMÓWIENIA

Cena – sprzedaż środka ORGANIKA prowadzona jest luzem – 50 zł/tonę + 8% VAT.

ODBIÓR WŁASNY

Sprzedaż środka prowadzona jest w siedzibie Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 (od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 15).

ZAKUP Z DOSTAWĄ

Preferowaną formą zakupu jest odbiór osobisty, jednak dla mieszkańców miasta Opola oraz najbliższych jego okolic oferujemy transport kontenerem o pojemności 7 m3 . Informacje o terminach dostaw oraz cenie transportu pod wskazany adres, można uzyskać pod numerem telefonu 501 485 345

W przypadku zamówienia usługi dostarczenia polepszacza ORGANIKA naszym transportem, proszę o przesłanie zamówienia e-mail na adres: kontener@zk.opole.pl. W treści zamówienia należy podać: imię i nazwisko zamawiającego, dokładny adres dostawy, ilość zamawianego polepszacza oraz numer telefonu kontaktowego. Nasz dział dostaw skontaktuje się z Państwem i ustali datę i godzinę dostawy. Zamówienia bez podanego numeru kontaktowego będziemy traktować jako nieważne.

ROZLICZENIE USŁUGI

W przypadku odbioru własnego, rozliczenie usługi następuje po załadunku polepszacza. Forma rozliczenia: gotówka lub karta bankomatowa.

Za realizację usługi wraz z dostawą, otrzymają Państwo na podany adres e-mail elektroniczną fakturę, którą należy uregulować w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na pozostałe Państwa pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi powyżej odpowiemy pod numerem telefonu : 77 456 25 69 w 21

  • Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopuszczająca środek ORGANIKA do obrotu handlowego wraz z instrukcją stosowania – plik PDF.
  • Kontakt