Zaangażowanie społeczne jest jednym z głównych kierunków rozwoju Zakładu Komunalnego w Opolu, który prowadzi swoją działalność w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju.

Zakład regularnie współpracuje z przedstawicielami lokalnej społeczności, a naszymi partnerami są m.in. Rady Dzielnic, stowarzyszenia i szkoły. Podejmujemy działania skierowane przede wszystkim do bliskiego sąsiedztwa Zakładu, ale nie brakuje też inicjatyw o charakterze miejskim, a nawet obejmujących Aglomerację Opolską.

Spółka jest świadoma swojego oddziaływania i roli, dlatego uznaje od początku istnienia, że jej obowiązkiem jest pozytywne działanie na rzecz lokalnych społeczności, nie tylko w sferze gospodarki odpadami. Wychodzimy dlatego naprzeciw różnym potrzebom mieszkańców i miasta Opola. Zaangażowanie Spółki ma nieść za sobą wartość dodaną do życia okolicznych mieszkańców i jednocześnie rozwijać z nimi pozytywne relacje.

W swoich działaniach stawiamy na dialog, partnerstwo i edukację. Zakład Komunalny jako spółka miejska stara się angażować w różne projekty i inicjatywy o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym, charytatywnym i edukacyjnym.

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w swojej polityce społecznej odpowiedzialności skupia się na: projektach ważnych społecznie i poprawiających jakość życia społeczności lokalnych, ochronie środowiska, inwestycjach proekologicznych zwiększających atrakcyjność miasta Opola. Jednocześnie Spółka stara się budować identyfikację pracowników z marką i misją Zakładu Komunalnego, a wizerunek firmy przyjaznej mieszkańcom opieramy o wysokie standardy etyki i kultury. Chcemy być firmą ocenianą jako wrażliwą społecznie, odpowiedzialną ekologicznie i otwartą na nowe możliwości.
Zakład Komunalny realizuje politykę społecznej odpowiedzialności w kilku obszarach:

 • wsparcie inicjatyw i spotkań lokalnej społeczności o różnym charakterze
 • wsparcie inicjatyw Rad Dzielnic
 • sprzątanie miasta
 • akcje wspierające starania o czyste powietrze
 • nasadzenia drzew i krzewów
 • projekty propagujące zdrowy i aktywny styl życia
 • działalność charytatywna
 • renowacja XII-wiecznej Katedry w Opolu
 • współpraca z PSP nr 24 w Opolu
 • wsparcie i współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu i Galerią Sztuki Współczesnej
 • wsparcie dzieci i młodzieży, aktywnie uprawiających sport
 • sponsorujemy piłkarzy ręcznych Gwardii Opole, sztangistów Budowlanych Opole oraz Dreman Futsal Opole Komprachcice
 • organizujemy ekolekcje dla młodzieży i dzieci
 • patronujemy wydarzeniom kulturalnym
 • organizujemy festyny prośrodowiskowe