Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu zarządza nowoczesnym Centrum Zagospodarowania Odpadów, spełniającym wszystkie wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

PSZOK dostępny jest wyłącznie dla mieszkańców miasta Opola, którzy regularnie opłacają odbiór odpadów. Jednocześnie nie przyjmuje odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej. Odpady można dostarczyć samodzielnie wyłącznie w czysto wysegregowanych frakcjach i umieścić je w specjalnie dedykowanych pojemnikach. Przyjmowane są tu nieodpłatnie odpady takie, jak: papier, tekstylia, tworzywa sztuczne, gruz, odpady gabarytowe powstające w gospodarstwach domowych, a nie mieszczące się w standardowych pojemnikach. Na PSZOK można też dostarczyć odpady niebezpieczne takie, jak: farby, lakiery, lekarstwa, świetlówki oraz opony (4 sztuki rocznie).