Strefa Płatnego Parkowania

UWAGA!!!

W związku z sytuacją epidemiczną i w trosce o mieszkańców oraz przyjeżdżających do Opola od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania Strefa Płatnego Parkowania w Opolu nie obowiązuje.

Parkomaty są nieczynne, a parkowanie w strefie A i B jest bezpłatne.Szanowni Państwo!!!

Z uwagi na nadzwyczajne okoliczności stanu zagrożenia epidemiologicznego biuro Strefy Płatnego Parkowania w Opolu od poniedziałku 16 marca do odwołania czynne będzie od godz. 8.00 do 15.00.

Informacje dotyczące sprzedaży abonamentów oraz funkcjonowania strefy płatnego parkowania możecie Państwo uzyskać droga mailową spp@zk.opole.pl lub pod numerem telefonu 77 45 65 305 oraz +48 531 715 488 (w godz. od 15.30 do 17.00)


Jednocześnie przypominamy, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. powiększa się obszar strefy płatnego parkowania w Opolu.

Strefa B będzie obejmowała dodatkowe ulice: m.in. część ul. Bończyka, oraz ul. Wrocławskiej, plac Piłsudskiego, ul. Orląt Lwowskich, ul. Katowicką, część ul. Plebiscytowej i ul. Bohaterów Monte Cassino.

Ulica Armii Krajowej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Dubois, dotychczas znajdująca się w strefie B, przechodzi do strefy A (śródmiejskiej strefy płatnego parkowania), w związku z czym od 01.04.2020 r. będą tam obowiązywać stawki ze strefy A.

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany obszaru SPP znajdziecie Państwo w treści Uchwały nr XIX/394/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r.

Prosimy zapoznać się z nowym obszarem strefy (mapka poniżej).

Abonamenty mieszkańca dla zamieszkujących obszar rozszerzonej strefy płatnego parkowania dostępne będą w biurze SPP (ul. Kołłątaja 14/2) od 1 kwietnia 2020 r.

Przy zakupie abonamentu mieszkańca nabywcy muszą przedstawić dowód rejestracyjny, w którym widnieją jako właściciele bądź współwłaściciele pojazdu oraz dokument potwierdzający zamieszkiwanie w strefie płatnego parkowania w Opolu, jeśli ten adres nie widnieje w dowodzie rejestracyjnym (np. dowód osobisty z adresem, prawo jazdy, potwierdzenie zameldowania stałego lub czasowego, umowa najmu, akt własności, umowa użyczenia bądź inny dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania w strefie płatnego parkowania).

Informacje dotyczące rozszerzenia strefy oraz nabycia abonamentów można uzyskać pod numerem: 77 45 65 305

MAPA NOWYCH GRANIC STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA


STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA DO 31 MARCA 2020
Kontakt