Strefa Płatnego Parkowania

UWAGA!!!


Abonamenty za postój w obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Opolu zostają przedłużone automatycznie o czas zawieszenia kontroli, czyli od 18 marca do 3 maja. więcej

Od dnia 4 maja 2020 r. zostaje wznowiony obowiązek wnoszenia płatności za postój w strefie płatnego parkowania w Opolu.

Opłaty za parkowanie prosimy uiszczać w parkometrach lub za pomocą aplikacji mobilnych (Mobilet , Skycash).

Z dniem 4 maja 2020 r. wznowiona zostaje również sprzedaż abonamentów w biurze SPP przy ul. Kołłątaja 14/2.

Informacje dotyczące sprzedaży abonamentów oraz funkcjonowania strefy płatnego parkowania możecie Państwo uzyskać drogą mailową spp@zk.opole.pl lub pod numerem telefonu 77 45 65 305


Jednocześnie przypominamy, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. powiększył się obszar strefy płatnego parkowania w Opolu.

Strefa B obejmuje obecnie dodatkowo ulice: część ul. Bończyka oraz ul. Wrocławskiej, plac Piłsudskiego, ul. Orląt Lwowskich, ul. Katowicką, część ul. Plebiscytowej i ul. Bohaterów Monte Cassino.

Ulica Armii Krajowej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Dubois, dotychczas znajdująca się w strefie B, przechodzi do strefy A (śródmiejskiej strefy płatnego parkowania), w związku z czym od 01.04.2020 r. będą tam obowiązywać stawki ze strefy A.

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany obszaru SPP znajdziecie Państwo w treści Uchwały nr XIX/394/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r.

Prosimy zapoznać się z nowym obszarem strefy (mapka poniżej).

Abonamenty mieszkańca dla zamieszkujących obszar rozszerzonej strefy płatnego parkowania dostępne będą w biurze SPP (ul. Kołłątaja 14/2) od 1 kwietnia 2020 r.

Przy zakupie abonamentu mieszkańca nabywcy muszą przedstawić dowód rejestracyjny, w którym widnieją jako właściciele bądź współwłaściciele pojazdu oraz dokument potwierdzający zamieszkiwanie w strefie płatnego parkowania w Opolu, jeśli ten adres nie widnieje w dowodzie rejestracyjnym (np. dowód osobisty z adresem, prawo jazdy, potwierdzenie zameldowania stałego lub czasowego, umowa najmu, akt własności, umowa użyczenia bądź inny dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania w strefie płatnego parkowania).


Uiszczanie opłat obowiązuje w dni powszednie od godziny 8.00 do 17.00. W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.

Opłaty za parkowanie w SPP należy dokonywać w automatach parkingowych. Za postój możemy zapłacić monetami, za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych oraz za pomocą aplikacji mobilnych – moBILET i SKYCASH. Dostępne są także abonamenty.

Parkometr personalizuje bilet parkingowy dzięki wprowadzeniu za pomocą klawiatury numeru rejestracyjnego pojazdu, za który opłata będzie wnoszona. Numer rejestracyjny pojawia się na wydruku zakupionego biletu parkingowego. Pobrany bilet należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli. Przy uiszczaniu opłaty za pomocą operatorów mobilnych: moBILET i SKYCASH kierowca winien umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu winietkę konkretnego operatora.

Przy pobieraniu biletu zerowego wprowadzanie numeru rejestracyjnego jest OBOWIĄZKOWE!


Informacje dotyczące rozszerzenia strefy oraz nabycia abonamentów można uzyskać pod numerem: 77 45 65 305

MAPA NOWYCH GRANIC STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA


Kontakt