Strefa Płatnego Parkowania

Opłaty za parkowanie prosimy uiszczać w parkometrach lub za pomocą aplikacji mobilnych (Mobilet , Skycash, ANYPARK, ePARK ).

Informacje dotyczące sprzedaży abonamentów oraz funkcjonowania strefy płatnego parkowania możecie Państwo uzyskać drogą mailową spp@zk.opole.pl lub pod numerem telefonu 77 45 65 305


Uiszczanie opłat obowiązuje w dni powszednie od godziny 8.00 do 17.00. W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.

Opłaty za parkowanie w SPP należy dokonywać w automatach parkingowych. Za postój możemy zapłacić monetami, za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych oraz za pomocą aplikacji mobilnych – moBILET, SKYCASH i ePARK. Dostępne są także abonamenty.

Parkometr personalizuje bilet parkingowy dzięki wprowadzeniu za pomocą klawiatury numeru rejestracyjnego pojazdu, za który opłata będzie wnoszona. Numer rejestracyjny pojawia się na wydruku zakupionego biletu parkingowego. Pobrany bilet należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli. Przy uiszczaniu opłaty za pomocą operatorów mobilnych: moBILET, SKYCASH, ANYPARK oraz ePARK kierowca winien umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu winietkę konkretnego operatora.

Przy pobieraniu biletu zerowego wprowadzanie numeru rejestracyjnego jest OBOWIĄZKOWE!

Przy zakupie abonamentu mieszkańca nabywcy muszą przedstawić dowód rejestracyjny, w którym widnieją jako właściciele bądź współwłaściciele pojazdu oraz dokument potwierdzający zamieszkiwanie w strefie płatnego parkowania w Opolu, jeśli ten adres nie widnieje w dowodzie rejestracyjnym (np. dowód osobisty z adresem, prawo jazdy, potwierdzenie zameldowania stałego lub czasowego, umowa najmu, akt własności, umowa użyczenia bądź inny dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania w strefie płatnego parkowania).


MAPA GRANIC STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA


Kontakt